شرکت پترو صنعت فومه
CH
EN
FA

گیلسونایت دانه بندی شده

گیلسونایت دانه بندی شده
گیلسونایت دانه بندی شده یا قیر طبیعی گرانوله با قطر 30 تا 40 مش و خاکستر بین5 تا 25 درصد

شرکت پترو صنعت فومه توانایی فراوری گیلسونایت و تبدیل آن به پودر گیلسونایت در اندازه‌های 30 تا 40 مش و  انواع بسته‌بندی آن  را دارد طبق نیاز مشتریی را دارد .